Pravidla a pokyny

  • Do soutěže se můžeš přihlásit, pokud jsi žákem 6., 7. třídy nebo studentem odpovídajících ročníků nižšího gymnázia.
  • Příklady posílejte email mates@gympolicka.cz ve formě fotografie (zaostřená, na výšku) nebo jako dokument ve Wordu či jiném programu. Uveďte do emailu své jméno, třídu a školu. Neoznačená řešení nebudou započítávána do výsledků.
  • Za každou správně vyřešenou úlohu získáš 5 bodů. Za menší chyby a neúplné řešení strháváme body. Hodnotí se i kvalita postupu.
  • Neopisuj!! Soutěžíš přece sám za sebe.
  • Spolu s řešením 1. série vyplň na webu online přihlášku.
  • Řešení piš čitelně a srozumitelně, nezapomeň na postup !!!
  • Můžeš psát i dotazy a připomínky (zde na webu nebo na email mates@gympolicka.cz), které ti rádi zodpovíme.
  • Každý papír nebo dokument v levém horním rohu podepiš následovně:

Pokud si myslíš, že tvé řešení bylo chybně opraveno nebo zjistíš-li chybu ve výsledkové listině, okamžitě nás informuj zasláním emailu nebo zde na webu v sekci Dotazy!

Tvůj Mates tým